Lemmikloomade varjupaiga teema Valgas pole kaugeltki päevakorrast kadunud, kuigi väga paljud kohalikud elanikud on avaldanud meelt varjupaiga sulgemise vastu. Sellekohasele petitsioonile on kogunenud juba üle 2700 allkirja. Vallavalitsus on aga otsustanud taaskord rahva arvamust ignoreerida ja nagu näitas viimane vallavolikogu istung – ka naeruvääristada.

Ennekõike pean silmas vallavanema vastuseid mu tosinast sisulisest küsimusest koosnevale arupärimisele. Vaevumata kaasa mõtlema ja esindades pesuehtsa bürokraadi mõtteviisi, luges kriminaaluurimise all olev vallavanem lihtsalt ette punkte loomapidamise eeskirjast ja rõhus vaid omanike vastutusele. Tema loogika kohaselt tuleks ka politsei likvideerida, sest seadusega on ju õigusrikkumised keelatud!

Toon vaid ühe näite vallavanema lihtsustatud arusaamadest. Kasside püüdmise ja Valgast Tartusse transportimisega pole tema arvates mingit probleemi, sest selleks tellib vald puurid ja laadib need koos näiteks  haiglaravile sõitvate inimestega autosse; mingid allergiad ega kasside võimalikud tõved pole seejuures takistuseks! Ei näe ta probleemi ka selles, et puurid ja transport lähevad samuti midagi maksma. Ja ilmselt hoitakse kinnipüütud loomi kuni auto väljumiseni vallavalitsuse koridoris? Ühesõnaga on asi täiesti läbi mõtlemata. Kui regionaalminister Piret Hartman tõstatas hiljuti koduta lemmikloomade steriliseerimise kui reguleerimist vajava teema, siis Valga võim on sellisest arusaamast küll valgusaasta kaugusel.

Rääkimata sellest, et allavett lastakse kõigi vabatahtlike ja varjupaiga töötajate aastatepikkune tegevus. Kui koduta koerte jaoks ei oska vald üldse mingit lahendust pakkuda, siis varjupaigas tehti nende heaks suurepärast tööd: näiteks 2021. aastal jõudis 49 koerast tervelt 24 tagasi oma koju ja 21 leidsid endale uue pererahva või 2023. aastal, kus varjupaika toodi 60 koera, kellest tagasi koju 35 ja uue omaniku 22 kutsat. Kõike ei saa ju rahas mõõta! 

Volikogu istungil oli ka üks positiivne külg: paljud loomasõbrad olid tulnud oma meelsust näitama ja tõestama, et kogukond ei lase endast niisama üle sõita. AITÄH TEILE! Loodetavasti jätate te meelde, kes ja kuidas teie huve esindab, ja teete järgmistel valimistel vastava otsuse. Seda saangi minu poole pöördunud headele inimestele praegu soovitada. Samuti kutsun üles tänagi oma meelsust julgelt avaldama ja saatma oma arvamused otse vallavalitsusele ja alltoodud volikogu liikmetele.

Volikogu liikmed, kes toetavad ja teostavad tänast vallavõimu, mis sõidab meie oma inimestest üle.
👇👇👇
Mart Vanags
Ivar Unt
Marina Korotova
Lauri Drubinš
Toomas Pai
Kristel Orula
Marek Käis
Jaanika Põder
Jelena Jallai
Rasmus Onkel
Teresa Sale
Lilia Müller
Tiina Tuhkanen
Tõnu Reinup

Comments are closed.