KAGU-EESTI INIMESTE SÕNUMID PEAVAD JÕUDMA TOOMPEALE!

Kandideerin teist korda Riigikogusse. Miks? Riigikogu valimistel ei kohta just sageli Valgast pärit kandidaate. Küll aga oleme saanud siin valida nii pealinnast kui ka kaugemaltki tulnute vahel. Selle asemel, et loota teistele, tasub ise käed külge panna. Just nii on vanemad mind kasvatanud ja olen näinud ka oma lähedasi tegutsemas. Selleks, et rääkida kaasa ja asju paremuse suunas muuta, peame oma panuse andma seestpoolt. See kõik ongi mind ajendanud jätkuvalt poliitikuna tegutsema.

Valga vallavanemana oli minu igapäevatööks seista julgelt Valga valla arengu ja inimeste heaolu eest. Aeg vallavanemana on andnud selge nägemuse, kuidas peab üks omavalitsus töötama, millised on inimeste mured ja kuidas saab riik kohaliku elu toimimisse panustada. Tugevad omavalitsused tagavad tugeva Eesti ja mida paremini elab omavalitsus, seda suuremad võimalused ja parem elatustase on ka seal elavatel elanikel. Üks on kindel- Kagu-Eestis elavate inimeste elutase peab tõusma!

Olen veendunud, et minu kodukohal ja Kagu-Eestil on palju enamat ja paremat pakkuda, kui pelgalt kaugel asuva ääremaa tiitel. Paraku on aga nii, et kui kohaliku rahva esindajat Riigikogus ei ole, siis ei ulatu ka nende inimeste hääl ega mured Tallinnani. Aastaid tagasi sai minu missiooniks viia Valga jälle Eesti poliitilisele kaardile ning Kagu-Eesti mured Toompeale. Eesti Keskerakond on alati olnud näoga inimeste poole ning panustanud, et ka väiksemate võimaluste ja madalamate sissetulekutega inimeste elujärg paraneks.

Põlva, Võru ja Valga suurustes linnades peaks saama kõiki nüüdisajal vajalikke teenuseid! Kodulähedane haridus, huvitegevus ja tervishoiuteenuste kättesaadavus ei saa olla privileegid vaid suuremates linnades. Tuleb soodustada uute töökohtade loomist ja riigipalgalised töökohad Tallinnast välja viia ning teha sotsiaalmaksu erandeid alustavatele ettevõtetele, mis asuvad kõrgema töötuse tasemega regioonides. Eraldi tähelepanu tuleb pöörata Kagu-Eesti äärealade traditsiooniliste valdkondade töökohtade hoidmisele ning loomisele.

Maaeluga seonduv, ühistransport, kütuseaktsiis, inimeste toimetulek, kõrgharidus, laste vähene aktiivsus, õpetajate, päästjate ja politseinike ning õdede jätkuv palgatõus, sotsiaalkaitse küsimuste lahendamine ja teised olulised teemad vajavad ka edaspidi tähelepanu ning lahendusi. Meil on siin soov ja õigus elada täisväärtuslikku elu, nii nagu Tallinnas. Soovin, et terves Kagu-Eestis jätkuks rohkem hakkajaid inimesi, kes tahavad siin tegeleda ettevõtlusega. Luues töökohti, pakkudes teenust või korraldades midagi põnevat arendavad need ettevõtlikud inimesed ühtlasi kohalikku elu tervikuna, aga selleks tuleb ka riigil siiapoole rohkem tähelepanu pöörata. Kagu-Eesti ei pea olema ääremaa, peame hoopis kasutama kõiki oma võimalusi ja eeliseid.

Seisan julgelt inimeste heaks ja palun Teie toetust Riigikogu valimistel Valga-, Võru- ja Põlvamaal!