Minu kõne 03.06.2024 Riigikogu saalis.

Austatud istungi juhataja lugupeetud kolleegid!

Riigikogu täiskogu istungitel on vastu võetud mitmeid Venemaa sõjategevust hukkamõistvaid ja Ukrainat toetavaid avaldusi. Usun, et Eesti parlamendiliikmete hulgas ei ole erimeelsusi selle osas, et Venemaa peab Ukrainas agressioonisõda ja see tuleb ühemõtteliselt hukka mõista. Samuti oleme ühisel seisukohal, et toimuva eest vastutab Venemaa president Vladimir Putin koos oma võimuladvikuga.

Eelmise aasta märtsis toimunud presidendivalimiste läbiviimise kohta sai lugeda kummalisi ja vähemkummalisi lugusid. Ainuüksi valimistele eelnenud repressioonid, valmiste korraldamine okupeeritud Ukraina territooriumil ja rahvusvaheliste vaatlejate puudumine on piisavad põhjused, et valimised ei olnud demokraatlikud, avatud ega ausad.

Asjaolu, et Eesti diplomaadid ei võtnud osa Venemaa presidendi uue ametiaja nimetamise tseremooniast, näitab selgelt Eesti riigi positsiooni valimistulemuste legitiimsusesse. Euroopa Liidu välisministrid on juba vastu võtnud avalduse mitte tunnustada Venemaa presidendivalimisi legitiimsetena. Sotsiaaldemokraadid leiavad, et Euroopa Liidu riigijuhid peaksid samuti antud küsimuses seljad kokku panema ja mitte tunnustama Venemaa Föderatsiooni presidendivalimiste tulemusi.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon toetab antud avaldust ja kutsun üles ka teisi fraktsioone selle poolt hääletama!

Aitäh!

 

Istung on järelvaadatav siit: https://www.youtube.com/watch?v=eBFoYqyVTyU

Comments are closed.