24 vallavalitsuse ametnikule kulunud kogusumma on ligi 33 300 EUR.

– Esiteks, kui vallavanem on avalikult teatanud, et “Vallavalitsuse töötajatele ja ametnikele jõulupreemiat ei maksta”, kuid siis selgub, et tegelikult maksti 24 vallamaja töötajale varjatult välja 13. palk “Ukraina inimeste abistamise eest”, siis on tegemist selge vastuoluga antud lubaduste ja tegelikkuse vahel. Selline käitumine on ebaaus ning süvendab veelgi usaldamatust vallavalitsuse ja Valga valitsejate suhtes.
– Teiseks, kui otsustati jagada Ukraina abistamiseks eraldatud raha hoopis 24 ametnikule, mitte aga päris abivajajatele, on see minu jaoks eetiliselt küsitav ja näitab selgelt prioriteetide puudumist. Igasugune abi peaks olema suunatud just nendele, kes seda kõige rohkem vajavad – Ukraina inimestele, kes kannatavad sõja tagajärgede all. Kui vahendid on mõeldud esmavajalike vajaduste rahuldamiseks- riietus, ravimid, majutus, toit või transport, siis peaks see abi jõudma otseselt abivajajatele, mitte muutuma lisatasudeks hoopis ametnikele. Ebamoraalne, eriti kui arvestada kui paljud inimesed Ukrainas on sõja tõttu sunnitud elama äärmuslikes tingimustes. Valitsuse eesmärk peaks olema toetada neid, kes on kõige rohkem kannatanud, mitte aga laiendada ametnike palgafondi varjatud meetoditega!
– Kolmandaks, on Valga vallas veel olulisi ametikohti, kes töötavad päevast päeva Ukraina lastega. Näiteks kooliõpetajad ja lasteaiaõpetajad ning abid. Just nemad veedavad oma päevast ca. 5-8h vaimselt kannatanud lastega koos ning peavad suutma neile tagada võimalikult mugava sisseelamise meie kodumaal. Muidugi ei makstud neile sentigi lisatasu, hoolimata sellest, et vahendid olid selleks nende endi eelarves olemas. See on ebaõiglane kohtlemine ja loomulikult tekitavad õigustatud küsimused vallavalitsuse prioriteetide kohta. Või näiteks need abilised, kes ei ole taibanudki oma tööajast sõjapõgenikke abistades selle eest tasu nõuda?

Ukraina sõjapõgenike abistamiseks mõeldud regionaalministri määrus Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude kohaliku omavalitsuse üksustele hüvitamise tingimused ja kord on ettenähtud ainult otseste kulude katmiseks kohalikele omavalitsustele. Lisaks saavad KOV-d 90-100 eurot iga põgeniku eest just täiendavate halduskulude katteks.

Kui vald on lisatöö eest ametnikele tasud maksmata jätnud siis milline on tööaja arvestus?

Vallavalitsus peab avalikkusele selgitama kuidas ja miks need lisatasud määrati ning miks jäeti teised töötajad sellest kõrvale, kuigi nad teevad olulist ja head tööd. Vallavalitsus peab vastutama mitte ainult tehtud otsuste eest, vaid ka valede eest, mis kahjustavad meie kohaliku omavalitsuse mainet.

Comments are closed.