EST – RUS
Allain Karuse kirjutab, mis on tegelikult muutuste taga Valga vallavolikogus. 👇🏽👇🏽
VALLAVANEM ROGENBAUMIL LÄHEB OMA LAHINGUTE PIDAMISEKS VAJA AINA UUT KAHURILIHA. 💥
Kes julgeb oma peaga mõelda või isegi kritiseerida, see heidetakse üle parda ja otsitakse uus asemele. Sarnaneb naaberriigis toimuvaga, kus mobilisatsioonid peavad aitama rinnet hoida. Kuna Valga 2.1 read kippusid hõredaks jääma, siis võeti nüüd kampa EKRE.
Nendega on ühisnimetajaks põhimõttelagedus, kui mitte kasutada muid kõlanud hinnanguid.
Võimurinde lõid Valgas aga kõikuma need parteitud koalitsiooniliikmed, kes ausameelselt ja otsekoheselt julgesid kritiseerida puudusi vallavalitsuse tegevuses. Paljudel objektidel tööd seisavad, asjad on halvasti korraldatud, asutustele ei leita aasta otsa juhti, laste toitlustamisega aina probleemid jne. Kui siis üks mees julges kritiseerida kahel toolil istuva volikogu esimehe Drubinsi kehva tööd ja soovitada tal seetõttu palka vähendada, siis selle asemel et ise peeglisse vaadata, anti loomulikult kinga tõtt rääkinud mehele. Nii ajavad oma asja Valga võimurid!
Vaja on aga iga hinna eest võimule jääda ja selleks võib ka vanakuradi vanaema endaga tantsu lüüa. Kui Toompeal ei ole sotsidel ja oravatel suuremat verivaenlast kui EKRE, siis Valgas sobib ta hästi kampa. Siin ollakse ju ühtmoodi põhimõttelagedad. Meenutame vaid üht näidet: enne valimisi lubas EKRE seista Valga kaugõppegümnaasiumi säilimise eest, aga kohe pärast volikogusse saamist tõsteti kätt kooli sulgemise poolt. Niisugused „kust tuul, sealt meel” sobivad hästi Rogenbaum & Co seltskonda, kus isemõtlejail ja ausalt ütlejail pole kohta. Eks see olegi autoritaarse režiimi puhul nii, eriti kui maa hakkab jalge all põlema.
Мэру Рогенбаум понадобилось для своих сражений новое пушечное мясо. Те, кто осмеливаются выразить своё мнение или даже критиковать, тех сразу же выбрасывают за борт или же ищут замену. Очень похоже на происходящее у соседской страны, где мобилизация должны помогать удержать фронт. Так как ряды партии Валга 2.1 «схуднули», взяли в компанию EKRE. Их общим знаменателем является беспринципность, если не брать в расчёт другие здравые оценки.
Однако ряды власти в Валга пошатнулись из-за партийных коалиционных членов, кто честно и открыто осмеливались критиковать недостатки в действиях правления волости. На многих объектах работы стоят, все работы плохо организованы, учреждениям уже около года не могут найти управляющих, с детским питанием только проблемы и т.д. Когда один мужчина осмелился раскритиковать сидящего на двух стульях члена совета Друбинша (который работает и в Валга и в Тырва) за плохую работу и потребовал уменьшить ему заработную плату, и вместо того, чтобы «посмотреть на себя со стороны», естественно «дали пинка» мужчине, который говорил правду.
Нужно остаться у власти при любом раскладе, даже если понадобится «плясать под дудку» мэра. Если в Таллине в парламенте у социал-демократов и реформистов нет более смертельного врага чем EKRE, то в Валга абсолютно всё, наоборот. Ведь люди здесь – беспринципные. Вспомним только один пример: перед выборами обещали EKRE стоять за сохранение вечерне-заочной школы, и сразу же после того, как они попали в горсовет, было принято решение закрыть школу. Такие, «откуда ветер дует, оттуда разум» подходят в команду Рогенбаум, где умным людям со своей головой на плечах нет места. Так и обстоят дела с авторитарным режимом, особенно когда земля начинает гореть под ногами.
Foto: Tiit Loim

Comments are closed.