Valga Põhikool on meie valla suurim, selle katuse all täidab oma argipäevaseid kohustusi 780 õpilast ja ca 108 töötajat. Võiks arvata, et vastavalt on vallas väärtustatud ka koolis toimuv ja sealsed inimesed. Kahjuks see siiski ei ole nii.

Olen õpetajate ja teiste koolitöötajatega suhelnud väga tihedalt juba aastaid, aga sellist musta masendust kui praegu ei ole ma nende juures varem näinud. See tundub üllatav, sest pigem võiks eeldada vastupidist – sellest aastast ju tuli lõpuks ometi ammu oodatud palgatõus. Nüüd räägivad aga õpetajad, et tegelikult on neid petetud ja koguni alandatud. Milles siis asi?

Teadagi pole õpetajate palk varem küündinud isegi riigi keskmiseni, rääkimata siis jõudmisest poliitikute teenistuseni, mille nad endale ise on määranud. Veidi kompenseeris madalat palka lisatasu, mida maksti klassijuhatamise, pikapäevarühma ja õpiringi juhendamise eest. See kõik ju oligi lisatöö! Nagu ka osalemised mitmesugustes riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, mille kaudu oli võimalik avardada õpilaste maailmapilti ja tuua kooliellu uut kvaliteeti: näiteks Erasmus+, KIVA ehk Kiusamisvastane kool, Liikuma kutsuv kool, Ettevõtlik kool jmt. Need kõik panid juhendajate õlule suure lisakoormuse tegevuse korraldamise, juhtimise ja aruandluse näol, kuid andsid samas tervele koolile olulist riiklikul tasemel tagasisidet selle töö tähendusest ja tulemustest.

Nüüd ütlevad aga õpetajad pettunult, et kadunud on motivatsioon otsida ja kasutada uusi võimalusi nii õpilaste kaasamiseks kui ka iseenda arendamiseks. Sest nende senisele tööle tahetakse vesi peale tõmmata sisuliselt üheaina suletõmbega – nimelt haub vallavalitsus plaani keelata ära lisatöö tasustamise. Seejuures ei ole raha siiski ainuke tegur, rohkemgi veel mõjutab inimesi ja tõmbab motivatsiooni alla solvumistunne. Nimelt on neile mõista antud, et seni olevat lisatööd tasustatud justkui alusetult!

Tegelikult pole küll toimunud midagi reeglitevastast, kuigi vallavalitsus püüab sellist muljet jätta. Igal iseseisval asutusel on oma eelarve, nii ka koolil. Asutuse juht saab tegutseda, palkasid ja lisatasusid maksta aastaeelarve piires. Nii on seni olnud ja peaks olema ka sel aastal. Kuid Valgas mitte. Siin käib juba ei tea mitmes faas mingist seletamatust kaevikusõjast kohaliku võimu ja elanike vahel. Aina uued ja uued episoodid, mis näitavad vallavalitsuse hoolimatust inimeste ja nende toimetuleku suhtes. Alles suleti lasteaedu, siis astuti üle seadustest ja tõsteti kordades toidu maksumust, mis lastevanemate õlule pandi. Kõike seda püütakse põhjendada vajadusega kulusid kärpida. Kuid küsigem siis, miks tehakse seda kogu aeg inimeste arvel ja tekitades neis tunnet, nagu oleksid nad muidusööjad?

Vallavalitsuse tegutsemine võib jääda arusaamatuks, kui see poleks kõige tavalisem võimulolija kõrkus ja ükskõiksus. Õpetajate frustratsioon on igati mõistetav. Samal ajal kui ühiskonna ja lapsevanemate ootused hariduse kvaliteedi ja seega ka kooli suhtes aina kasvavad, tunnevad õpetajad end tühjaks pigistatud sidrunina. Töörõõmu pole enam lihtne leida, pigem tuleb võidelda solvumistundega. Pole siis imeks panna paljude õpetajate juttu, et nad on hakanud otsima uut ametit. Ukse taga ei ole aga näha järjekorda kooli tööle tulla soovijatest, juba on nurjunud mitmed personaliotsingud. Kes hakkavad siis meie lapsi õpetama-juhendama?

Comments are closed.