Valga tulevikule andis oma vallavalitsus järjekordse hoobi: kuigi valla haridusstrateegia on alles tegemisel, peavad uuest õppeaastast nagu sõrmenipsust kaduma kaugõppegümnaasium ja lasteaed Pääsuke.

Haridus- ja teadusministeerium leiab, et kui maapiirkondades elanike arv väheneb, siis tuleb koolivõrku korrastada nii, et sulgeda järjest haridusasutusi. Isegi raha lubatakse selle eest kohalikele omavalitsustele maksta! See on aga äärmiselt lühinägelik tegutsemine. Enamgi veel – see on sisuliselt kahjurlus ja kuritegu nii Eesti julgeoleku kui ka eesti elulaadi vastu. Sest kui maalt kaovad koolid, siis kaovad sealt ka noored ja peagi hääbub koos eestlastele omase hajaasustusega elu üldse. Hõredalt asustatud või lausa inimtühjad piirkonnad muutuvad aga ebaturvaliseks ja raskesti kaitstavateks.

Kahjuks ei seisa oma koduvalla tuleviku eest ka Valga vallavalitsus, kelle algatusel otsustas volikogu sel nädalal sulgeda uuest õppeaastast kaks haridusasutust: Valga kaugõppegümnaasiumi ja lasteaia Pääsuke. Ja seda nii õpetajate, õpilaste kui lapsevanemate vastuseisule vaatamata. Tegelikult tuli see nagu välk selgest taevast ja asja ei jõutudki õieti arutada. Alles 11. märtsil oli esimene kohtumine koolirahvaga ja juba 30. märtsil otsustati asi volikogus ära.

Tundub, et kooli likvideerimise vastu esitatud argumente vallavalitsus isegi ei kuulanud või ei saanud neist aru. Viimase üle ei imestaks, sest haridusala asevallavanem on ametis olnud nii lühikest aega, et ühe kooli „hingeelust” tal vaevalt aimu on. Ja kaugõppegümnaasium on ka mõneti isemoodi kool. Kui õppima asub täiskasvanud inimene, kes reeglina käib tööl ja kel on juba pere, siis on ilmselt tema eesmärk saada üldharidus ja seejärel teha oma järgmised sammud karjääris. Hoopis teistsugune kontingent ja siht on kutseõppel. Seetõttu ei ole need kaks kooli niisama lihtsalt sõrmenipsust liidetavad. Selle 1+1 tehte tulemus ei ole kindlasti mitte 2.

Me võtame ära ühe valikuvõimaluse, teatud alternatiiv kaob hariduses lihtsalt ära ja seda meie oma kodulinnas. On olemas teatud hulk inimesi, kes hindavad just seda kooli, selles kohas, sellise ajalooga ja selles vormis.

Selle otsusega sõidetakse lihtlabaselt üle inimestest ja tuuakse nad rahalise kokkuhoiu ohvriks. Vallavanem ei häbenegi tunnistada, et riigiga on sõlmitud kokkulepe, millest taganemine võib vallale „kaasa tuua suured rahalised kohustused”. Samas, kui Keskerakonna fraktsioon Valga volikogus küsis näha seda lepingut, siis seda meile ei esitatud. Isegi kui selline leping on olemas, siis ei õigusta see kuidagi kohalike huvide ja inimeste ohverdamist mingile müstilisele „koolivõrgu korrastamise” kavale. Peale selle: kooli pidaja (vallavalitsus) on kohustatud ära kuulama nii kooli hoolekogu kui õpilasesinduse arvamuse, mis mõlemad olid likvideerimise vastu.

Veel küsitavam on praeguses olukorras venekeelse lasteaia Pääsuke tegevuse lõpetamine samuti septembrist. Valga on teatavasti paljurahvuseline linn, suhtluskeelena kasutavad vene keelt ka siinsed lätlased ja oma lapsigi on nad aastaid pannud vene lasteaeda, kus keelekümbluse abil saab eesti keelt õppida. Lisaks on siia jõudnud sõjapõgenike peresid Ukrainast, kes suhtlevad vene keeles ja vajavad samuti lasteaiakohti. Tahta neilt lastelt kohest lülitumist eesti keelele, oleks nende olukorras liig.

Just praegune pingeline õhkkond kõige „venega” seostuva ümber oleks võinud sundida veidigi järele mõtlema ja ilmutama empaatiat meie oma venekeelse elanikkonna suhtes. Või taheti neile kätte maksta Putini alustatud sõja eest?! Igatahes viis sellisele mõttele vene emakeelega vallavolinike ärahirmutatud olek ja vaikimine volikogu istungil. Samuti ei tahtnud Pääsukese direktor sõnagagi teemat avalikkuse jaoks kommenteerida.

Kokkuvõttes tuleb tõdeda, et vallavalitsus tegutseb taas ülepeakaela ja pikema strateegilise kavata. Ja isegi kui tulemuseks on mingisugune rahaline kokkuhoid, siis usaldusväärsuses ja inimeste heaolu arvel on kaotus nii suur, et rahanumbrites ei saa seda mõõta.

Comments are closed.