Warning: The magic method Bunyad_Demo_Import::__wakeup() must have public visibility in /data01/virt105959/domeenid/www.esterkaruse.ee/htdocs/wp-content/plugins/bunyad-demo-import/inc/class-ocdi-main.php on line 355
Priimetsa spordihoonest ehk trikitamisest Valga moodi - Ester Karuse
26. juulil toimunud volikogu istungil otsustati anda vallavalitsusele volitus korraldada hange Priimetsa kooli spordihoone rajamiseks.
Esmapilgul tundub otsus igati tervitatav, sest õpilastele on paremaid sportimisvõimalusi hädasti vaja. Praegust olukorda, kus kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks kasutatakse koolimajast kilomeetri kaugusele jäävat võimlat, ei saa normaalseks pidada. See tekitab kooliperele ebamugavusi, kuid praeguse halli tingimused on sportimiseks kindlasti ka edaspidi paremad, kui uues hallis, kuhu tuleb ainult palliplats mis pole õpilaste jaoks just kõige motiveerivam. Ent süüvides volikogu otsuse tagamaadesse, kerkib rida küsimusi, millele vallavõimul puuduvad mõistlikud vastused. Ehk just sellepärast ei suutnud vallavanem Monika Rogenbaum volikogus selgitada, millistest vahenditest kavandatakse spordihoone ehitust rahastada ning kas aastate eest valminud projekt, mida kavatsetakse kasutada, vastab tänastele nõudmistele ja ootustele.
ᴠᴀʟɢᴀ ᴏɴ ꜱᴘᴏʀᴛʟɪᴋ ʟɪɴɴ.
Valgalased on sportlik rahvas ja väärivad nii harrastuspordis kui ka tõsisemate tegijate osas märksa paremaid tingimusi. Sellest lähtus oma tegevuses ka eelmine, aprillis poliitehnoloogiliste võtete abil ametist minema puksitud vallavalitsus. Toetudes naabervaldade kogemustele, otsustasime, et esmajärjekorras vajab Valga-Valka piirkond korralikku veekeskust, kus ujulale lisanduksid võimalused spamõnude nautimiseks. Täpselt nii nagu Tõrvas hiljuti avatud Veemõnulas. Leidsime, et parimaks lahenduseks oleks rajada veekeskus Valga Põhikooli juurde, tagades õpilastele tingimused ujumisaladega tõsisemalt tegeleda ning veemõnudele ligipääsu kõigile soovijaile.
Läbirääkimistel ministeeriumiga suutsime saada 400 tuhande eurose sihtfinantseeringu projekteerimistöödeks ning esmaste kulude katteks. Toonase peaministri Jüri Ratase toetus Valga Põhikooli ujula laiendusele, tõi veel 800 tuhat lisa. Jõudsime sõlmida ka lepingu projekteerimistööde alustamiseks, ent aprillikuine võimupööre peatas juba käivitunud protsessi.
Nüüd selgub, et uued vallajuhid on elanike poolt pikisilmi oodatud veekeskusest loobunud ning püüavad oma valimiste eelseid positsioone parandada Priimetsa koolile spordihoonet lubades.
Üʟᴇᴊᴀʟᴀ ᴛᴇʜᴛᴜ ᴇɪ ᴛÄɪᴅᴀ ᴏᴏᴛᴜꜱɪ.
Võib mõista praeguse Valga Vallavalitsuse soovi Priimetsa kooli spordihoonega võimalikult kiiresti alustada. Pole ju selle aasta aprillis ametisse asunud valitsejad seni millegi erilisega silma paistnud. Ootamatult võimu juurde sattunud vallajuhtidel läks mitu kuud, et toimuvast pilt ette saada ning siis saabus juba suvepuhkuste aeg. Nüüd avastati ehmatusega, et valimised seisavad ukse ees, kuid ühtki konkreetset saavutust pole valijatele ette näidata. Ja siis meenus aastaid riiulil tolmunud spordihoone projekt, mis välja kaevati, et see ilma pikemalt kaalumata käiku panna.
Vallajuhid ei mõista isegi hetkeks aega maha võtta, et endale selgeks teha ja siis ka avlikkusele selgitada, kas aastaid tagasi ametis olnud linnapea eestvedamisel valminud projekt on ikka parim. Kuidas sobib kavandatav spordihoone, mis jääks koolist poole kilomeetri kaugusele, tundide läbiviimiseks ning kas poleks otstarbekam leida võimalus ehitada galerii abil kooliga ühendatud spordikeskus, et lapsed saaksid ka sügisel ja talvel üleriieteta kehalise tundidesse minna? Lisaks tuleks projekt vaadata üle ka selle pilguga, kas see sobib tundidevälisel ajal pallimängudeks, võimlemistrennideks, treeningbaasiks maadluse ja poksi harrastajatele. Need on aga küsimused, mille üle ei taheta ega osata vastata. Oktoober läheneb ja on vaja kasvõi üht konkreetset algatust, millega valijate silmis särada.
ᴠᴀʟʟᴀᴊᴜʜᴛɪᴅᴇ ᴀꜱᴊᴀᴛᴜɴᴅᴍᴀᴛᴜꜱ ᴠÕɪʙ ᴛᴜᴜᴀ ᴏᴛꜱᴇꜱᴛ ᴋᴀʜᴊᴜ.
Lisaks sellele, et veekeskuse projekt määramata ajaks seiskub ja valgalased peavad käima veemõnusid nautimas Tõrvas või Pühajärvel, tekitab sihtotstarbeliste vahendite lahmiv ühelt realt teisele tõstmine ohu, et Valgale eraldatud raha nõutakse ebaõige kasutuse tõttu tagasi. Aga just see võib juhtuda, kui jätkatakse sama sõgedalt.
Kui volikogu istungil Monika Rogenbaumilt küsisin, kuidas suhtub haridusministeerium sihtotstarbeliste vahendite ümberkantimisse, vastas vallavanem rõõmsalt, et sellest on suva ja ministeeriumist olevat potsatanud tema postkasti rõõmusõnum, et võtke need sajad tuhanded ja kulutage kuidas tahate. Tore küll, aga nii need asjad ei käi! Eesti Vabariigis tuleb järgida finantsdistsipliini ja kulude osas anda aru nende otstarbekusest ja vajalikkusest. Ka Valga Vallavalitsus pole selles erand. Finantsanarhiat jätkates võime jääda ilma kogu 1,2 miljonilisest riigitoest ja see oleks juba tõsine löök, millega ei tohi riskida.
ᴋᴜɪᴅᴀꜱ ᴇᴅᴀꜱɪ?
Muidugi on Priimetsa koolile spordihoonet tarvis, kuid seda ei saa rajada Valga Veemõnula arvelt. Tekkinud olukorras tuleks valimiseelne erutus maha suruda ja minna edasi veekeskuse projekteerimisega, alustades samas ka arutelu, millist spordihoonet me Valka vajame ning kuidas saab selle ehitamist parimal viisil rahastada. Kindlasti tuleb finantside hankimiseks pidada läbirääkimisi valitsusega ja kaaluda erinevate tõukefondide ja toetusmeetmete kaasaamist.
Valga väärib nii veekeskust kui ka kaasaegset spordihoonet, ent selleni ei jõua valimiseelses õhinas lühiajalist poliitilist kasu taga ajades. Vallavalitsus peab töötama inimeste heaks, säilitades asjaajamises ja pikemate eesmärkide teostamises järjepidevuse, ükskõik, kes siis parasjagu võimul.
🃏Praegused vallajuhid üritavad mängida ägedat poliitpokkerit, ent välja kukub labane turakas. 🃏

Comments are closed.