Igas tänapäevases elamisväärses linnas – nii ka Valgas – peab olema koht, kus koeraomanikud saavad pakkuda oma lemmikloomadele vabalt liikumise rõõme. Hetkeseisuga on Tallinnas tervelt kakskümmend koerte jalutusväljakut ja Tartuski on kolm koerteparki – eraldi väljakutega suurtele ja väikestele koertele. Koerte jalutusväljakute rajamine on muutumas normaalsuseks ka väiksemates linnades mujal Eestis, üle-eelmisel aastal avati eraldi koertepark Võrus. Valga vallas on ei ole tänini koerte vabaks jalutamiseks eraldi ettenähtud ala, kuigi hinnanguliselt elab täna Valgas korterelamutes mõnituhat koera. Positiivsed arengud on siiski tulekul, sest peagi saab Pedeli ääres pakkuda rõõmu nii koertele kui ka nende omanikele. 

Eelmise aasta novembris kuulutati välja hange Valga linnas Pedeli virgestusala kinnistule koerte jalutusväljaku ehitamiseks, mille võitis OÜ A.K. Montage. Praeguseks on väljaku pinnas ette valmistatud ja alustatakse aiapostide paigaldamisega. Kuigi ehitus on hetkel algusjärgus, saab kogu objekt kindlasti valmis juuni alguseks. 

Valga koertepargi puhul on plaanis nii mõndagi uudset, näiteks innovaatiliste päikesepatareide katsetamine väljaku valgustamisel, loodetavasti leiab see uuendus kasutamist edaspidigi. Pilkupüüdvad saavad olema kondikujulised pildid väljaku ääres, kus jalga puhata. 

Nagu mujalgi, saab ehitatav koerte jalutusväljak olema aiaga piiratud turvaline koht, kuhu saab koera lasta lahtiselt mängima, jalutama ja jooksma. Kuna koertepark on piiratud aiaga, ei ohusta koerad aiast väljas mängivaid lapsi, täiskasvanuid ega teisi loomi ja linde. 

Täpsemalt asub jalutusväljak Valga linnas Pedeli virgestusalal Metsa tänava ja Pedeli 3. paisjärve vahelisel haljasalal ja selle kasutatavate elementide valmistamisel ja paigaldamisel lähtutakse tervest reast juhistest, seda vastavalt Rahvusvaheline Künoloogia Föderatsiooni juhendeile. 

Koerte jalutusväljak on planeeritud umbes 1500 m2 suurune ala, mis jaguneb kaheks piirdeaiaga eraldatud alaks suurtele ja väikestele koeratele. Jalgväravate lähendusse  paigutatakse seljatoega istepingid ja prügikastid. Projekteeritud maa-alal säilitatakse enamus olemasolevast kõrghaljastusest. Juurdepääs jalutusväljautele rajatakse olemasolevalt kõnniteelt. 

Jalutusväljakul kasutatakse treeningvahendid, mis ette nähtud takistustest koosneva võistlusraja läbimiseks. Treeningelementide kõik ühenduskohad ja servad peavad olema ümaraks ja siledaks lihvitud,  projekteeritud puidust, palkidest või pakkudest Kummaski aedikus peab olema vähemalt kaks treeningelementi.  Ronimiseks on kaldpind ja hüppetakistus madalaks hüppeks. Jalutusväljakutel kasutatakse värvikombinatsiooni kollane-sinine, sest nende värvikombinatsioonide erisust on koertel kõige parem eristada ja mõlemad lahendused on kasutusel ka agility võistlustel. 

Kummaski aedikus saab olema üks pink istumiseks, üks prügikast segaolmejäätmete kogumiseks ja üks spetsiaalne prügikast koerte väljaheidete kogumiseks (dogstation). 

Aiale paigaldatakse ilmastikukindel infotahvel, millel on informatsioon jalutusväljaku kasutamise ja haldaja kohta. Jalgväravale paigaldatakse tahvel infoga SUURED KOERAD ja VÄIKESED KOERAD. Suurte koerte aia kõrgus on vähemalt 1,7 m, väikeste koerte aia kõrgus aga vähemalt 1,4 m. 

Aediku pinnakate on sobilik koerte jalutamiseks, tekkida ei tohi maapinna mudaseks tallamist. Võimalusel säilitatakse olemasolev murupind, teisiti tuleb kasutada muru, multši ja liivakombinatsiooni, et mitmekesistada liikumisruumi. Samuti kavandatakse ja istutada aedikusse või aedikust väljapoole projektala piires kõrghaljastust, mis pakuks varju, kokku kavandatakse projektalale kaheksa uut puud ja kaks põõsast. 

Plats ja platsi juurdepääsutee saavad pimedal ajal valgustatud ja kasutada päikesepatareiga tänavavalgusteid. Juurdepääs rajatakse  Pedeli virgestusala jalg- ja jalgrattateelt ja Metsa tänava mootorsõidukite parkimisalalt projektala ulatuses – uue jalgtee kogupikkus on ligikaudu 250 m.

Rajatav jalutusväljak on väga vajalik, kuna seni on puudunud võimalus Valga linnas kortermaja elanikel koeri lahtiselt jooksutada ning sealhulgas teiste koertega sotsialiseerida.  Minu kui koolitaja ootus on, et Teie rajatav väljak leiaks loomulikult palju aktiivset kasutust ja omanikud saaksid oma neljajalgsed sõbrad rihmast lasti lasta ja neil oleks võimalus teiste omasugustega mängida. Sotsialiseerimise kaudu õpivad koerad paremini suhtlema nii teiste liigikaaslastega, kui ka nende omanikega. Sotsialiseeritud koertest kasvavad enesekindlad ja hästi käituvad koerad, kellest on meie linnapildis ainult kasu.

Tänud väljaku rajamise eest!

Comments are closed.